Istoric

Şcoala Gimnaziala “Federico García Lorca” s-a înfiinţat în anul 1967, ca o necesitate a şcolarizării copiilor din aceasta parte a cartierului Titan, nou construit în acel timp.

Şcoala a fost asociată mulţi ani cu imaginea betonierei, aflată în vecinătatea şcolii. Ani de zile, conducerea şcolii s-a implicat activ în atenţionarea opiniei publice şi a forurilor competente asupra necesităţii desfiinţării acestui obiectiv industrial, pentru reducerea poluării atmosferice şi pentru asigurarea unui climat sănătos pentru locuitorii acestui cartier.

În 1990 betoniera a fost închisă şi, ulterior demolată, calitatea mediului ambiant  s-a ameliorat. Totuşi, necesitatea unui punct de reper concret a determinat ca numele de  “Şcoala de la betoniera” sa fie menţinut. Aceasta în ciuda faptului că de pe bancile acestei instituţii au ieşit absolvenţi care au ajuns în funcţii de conducere în Inspectorate şcolare, licee şi şcoli bucureştene,  autori de programe şi de manuale, profesori din învăţământul superior.